Projekty

CAN i CANDiM
Dwa z pierwszych projektów realizowanych przez stowarzyszenie, które współfinansowane były ze środków PFRON. W ramach projektów prowadzone były różne formy terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Projekty realizowane w 2009 i 2010 roku.
CANDiM
Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży 2010. Projekt ten był kontynuacją wcześniej podejmowanych działań. Realizowany w okresie od 01.01.2010 do 31.03.2013 roku. W ramach projektu pomocą objęto łącznie 30 beneficjentów. Projekt współfinansowany był ze środków PFRON. Realizowano następujące formy terapii:
 • choreoterapia i metoda ruchu rozwijającego wg W.Sherborne
 • dogoterapia
 • logoterapia
 • świetlica terapeutyczna
 • terapia zajęciowa
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia sportowe.

Dodatkowo w ramach projektu rodzice mogli uczestniczyć w warsztatach socjoterapeutycznych oraz skorzystać z konsultacji z prawnikiem, psychologiem i księgową.

„Inni... czy tacy sami?”
w dniach 13.03.2012 do 13.06.2012 zorganizowano wystawę zdjęć dzieci i młodzieży będących podopieczny,mi naszego stowarzyszenia. Zdjęcia wykonał i przygotował do wystawy pan Jacek Michałowski. Zdjęcia ukazują dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wraz z ich zdrowymi rówieśnikami podczas różnego typu zajęć. Celem wystawy było oswojenie lokalnego społeczeństwa z kwestią niepełnosprawności. Ukazanie, iż dzieci i młodzież niepełnosprawna może mieć takie same zainteresowania i pasje, jak osoby zdrowe. Że osoby te tak samo, jak i ich rówieśnicy potrafią śmiać się, bawić i cieszyć z tych samych rzeczy.
„Gdy mi Ciebie zabraknie..."
sytuacja życiowa osób z niepełnosprawnością intele po stracie najbliższych” - konferencja dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowana w dniach 15-16.11.2012. Głównym prelegentem podczas konferencji połączonej z warsztatami była pani Izabela Fornalik, pedagog specjalny posiadający bogatą wiedzę i od wielu lat współpracujący z osobami niepełnosprawnymi.
„Jak wspierać seksualność osób z zaburzeniami rozwoju?”
warsztaty dla rodziców i opiekunów. Warsztaty zorganizowano w dniach 12 – 13.11.2013. Prowadzący warsztaty – Izabela Fornalik pedagog specjalny, edukator seksualny posiadający bogatą wiedzę i od wielu lat współpracujący z osobami niepełnosprawnymi. Problem dojrzewania nie jest łatwym tematem także w przypadku dzieci zdrowych, a tym bardziej w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Rodzice często nie wiedzą jak sobie radzić z rodzącymi się problemami. Stąd postanowiliśmy zorganizować warsztaty, które pomogą rodzicom i opiekunom w zrozumieniu zachowań swoich dzieci. Kolejnym etapem będzie zorganizowanie warsztatów o tej samej tematyce, jednak skierowanych już bezpośrednio do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
„Przygotowanie do dojrzewania i oswajanie z dojrzewającym ciałem”
warsztaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną będące kontynuacją wcześniejszych warsztatów dla rodziców. Projekt realizowany w dniach 08.-10.11.2014 r. współfinansowany ze środków gminy – miasto Grudziądz. Prowadzący – Katarzyna Paszkowska, pedagog specjalny posiadający bogatą wiedzę i od wielu lat współpracujący z osobami niepełnosprawnymi.
„SUN – Strategia Usamodzielniania Niepełnosprawnych 2013 -2016”
projekt współfinansowany ze środków PFRON. Projekt realizowany w okresie od 01.04.2013 do 31.03.2016. Celem projektu jest budowanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez rozwinięcie umiejętności komunikacji, poprawę koncentracji i zwiększenie aktywności, a także budowanie zaradności osobistej poprzez rozwinięcie umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym oraz spędzania czasu wolnego. W ramach projektu realizowane są następujące formy terapii:
 • terapia zajęciowa z treningiem umiejętności praktycznych
 • logoterapia
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia taneczne
 • warsztat kulinarny
 • trening ekonomiczny.

Contact

Towarzystwo Przyjaciól
Downa w Grudziądzu
 
ul. Śniadeckich 6
86-300 Grudziądz
+48 56 477 95 06
+48 668 899 686
 
NIP - 876-226-94-95,
REGON - 871723824,
NR KRS - 0000184623

Polecane Strony

Portal informacyjny dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Zakątek 21 - forum rodziców i przyjaciół osób z zespołem Downa

Niepelnosprawni.pl

Created by VOBACOM sp. z o.o. Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji